การประกวดดาวเดือน วจก. My IDOL ต้นแบบ MSPKRU สู่วิศกรสังคม ประจำปี 2021 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2564

 

1001