มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ประกาศให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ภาคปกติ (จันทร์-ศุกร์) และนักศึกษาชั้นปีที่ 1 โครงการ กศ.บป. เข้าร่วมกิจกรรมไหว้ครู ในโครงการราชภัฏรวมใจศรัทธา น้อมวันทาบูชาครู ประจำปีการศึกษา 2563 ตามวันและเวลาในเอกสารแนบ

117385824 3423523327698545 5276661082963634411 o