ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาเข้าทำการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีสารสนเทศของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 และ 3 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม ถึง 15 กันยายน 2563 โดยนักศึกษาสามารถเข้าสอบผ่านทางช่องทาง ดังนี้

การทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ สามารถเข้าสอบได้ที่ https://ed.engdis.com/ru

การทดสอบวัดระดับทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถเข้าสอบได้ที่ https://shorturl.at/bjMT6

ทั้งนี้นักศึกษาสามารถศึกษาขั้นตอนวิธีการเข้าสอบได้ที่ https://bit.ly/3jqUapj และสามารถเตรียมความพร้อมก่อนสอบด้านภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ที่ https://bit.ly/arit-exam หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานพัฒนาศักยภาพแบบมนุษย์และสื่อดิจิทัล โทร. 1700 / 7340 หรือ E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

117391800 3415454645172080 5145278938482852423 n