110312062 3345695832147962 1283732266337525898 o

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เรื่อง รายชื่อชมรมนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ทั้งนี้ให้นักศึกษารหัส 63 สมัครสมาชิกผ่านระบบออนไลน์โดยแสกนผ่าน QR Code ได้ตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 จนถึงวันที่ 7 สิงหาคม 2563 (จะมีการแผยแพร่วีดีโอแนะนำชมรมในวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ผ่าน เพจ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต)