รายชื่อนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2563


รับหลักฐานได้ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป


ณ งานทะเบียน สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต


ตรวจสอบรายชื่อ : https://bit.ly/r7y63pkru

 

107909493 3321528707898008 7559627654025023228 o