สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ได้เปิดจองเสื้อคณะวิทยาการจัดการ ประจำปีการศึกษา 2563
 
ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 2-4 ที่มีความสนใจเสื้อคณะวิทยาการจัดการ (ราคา300บาท)
 
ให้นักศึกษามาจองได้ที่
อาคารกิจการนักศึกษา  อาคาร 9 ชั้น 3 ห้องสโมสรนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ
 
ได้ตั้งแต่วันที่ 12 - 22 กรกฎาคม 2563
 
ใครที่ไม่สะดวกมาที่ห้องคณะวิทยาการจัดการให้ติดต่อกับทาง
 
- นายกสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ 083-8979841 (ตาล)
- ประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์ 0954320735(มิ้น)
- เหรัญญิกสโมสรนักศึกษา 0936172033 (บาส)
ขอบคุณค่ะ
107823080 782480038955714 6960848305661593710 o