เรามาเรมตนใหมไปพรอมกน 4

เชิญชวนน้องๆ นักศึกษาใหม่ วจก. เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับมหาวิทยาลัย

📣 กฏ กติกา ขั้นตอน *กิจกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ภาคปกติ / นักศึกษา กศ.บป.*

🔴 วันที่ 20 มิถุนายน 2563 เริ่มLIVE 09.45 น. เป็นต้นไป

🔵 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่

กองพัฒนานักศึกษา ชั้น 3 อาคารกิจการนักศึกษา (อาคาร 9) 

📞 0 7652 3094-7 ต่อ 1300 📱 06 4918 0085

104297759 3250814138302799 7928379767159635043 o

102980554 3248698688514344 3835531655020003838 n

 

0001