ขอเชิญ นิสิต นักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ ร่วมส่งผลงานเข้าประกวดมิวสิควีดีโอในโครงการ "Goldbread First MV Contest 2019"

เปิดรับสมัคร และส่งผลงานได้
ตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม - 10 พฤศจิกายน 2562

 

AW Gold Bland Postor A3

AW Gold Bland A5

 

ดาวน์โหลด :  รายละเอียดโครงการ