ประกาศ

เลื่อนกำหนดการจัดทำบัตรประจำตัวนักศึกษา นักศึกษาใหม่ รุ่น 64 ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

จึงไม่สามารถนัดหมายให้นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564 ทุกคนมาถ่ายรูปเพื่อทำบัตรได้

หากดำเนินการได้ในช่วงเวลาใด มหาวิทยาลัยจะประกาศให้ทราบต่อไป

รายละเอียดเพิ่มเติม : bit.ly/3BF3E9H

225183763 4419853694732165 7723784013432000998 n