นักศึกษาทีม PKRU Phenomenal Team และ Front Row of PKRU สาขาวิชาบริหารธุรกิจ วิชาเอกการจัดการนวัตกรรมบริการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้รับรางวัลการแข่งขัน “Southern Thailand MICE Destination Contest”

     การแข่งขัน “Southern Thailand MICE Destination Contest” จัดโดยสำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) และเครือข่ายภาคการศึกษาของอุตสาหกรรมไมซ์ ที่เป็นการแข่งขันแผนการตลาดสำหรับจุดหมายปลายทางที่เหมาะสมสำหรับนักเดินทางกลุ่มไมซ์ ซึ่งผู้เข้าแข่งขันจะต้องแข่งขันเป็นภาษาอังกฤษ

     การแข่งขันครั้งนี้ ทีม PKRU Phrnomenal มีสมาชิกจำนวน 5 คน สามารถคว้ารางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 มาได้ ส่วนทีม “Frnot Row of PKRU” สามารถคว้ารางวัล Team Spirit Award ซึ่งรางวัลชนะเลิศเป็นของสถาบันนานาชาติดิษยะ
สริน และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เป็นของหลักสูตรการบริการนานาชาติ ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

     ผศ.ดร.นิมิต ซุ้นสั้น ซึ่งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของทั้งสองทีม กล่าวว่า “การแข่งขันครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของแผนงานในการจัดการเรียนการสอนของการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล และการจัดประชุมวิชาชีพ ที่จัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Project-based Learning ที่เป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาได้นำความรู้ไปคิดเป็นแผนงานหรือโครงการเพื่อพัฒนาให้จังหวัดภูเก็ตเป็นจุดหมายปลายทางสำหรับการสร้างสรรค์งานในอุตสาหกรรมไมซ์ของโลก และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในภาคการปฏิบัติได้จริง นิกจากนักศึกษาจะได้พัฒนาตนเองแล้ว นักศึกษายังได้เรียนรู้ร่วมกันกับเพื่อนนักศึกษาต่างสถาบันในแวดวงอุตสาหกรรมไมซ์ในประเทศไทย”

S 9543730

S 9543732

 

คลิกดูภาพเพิ่มเติมได้ที่

https://photos.app.goo.gl/3uzLmvVA6VMkj1S97