คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ขอแสดงความยินดีกับ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ วิชาเอกการจัดการนวัตกรรมการบริการ ในโอกาสที่เข้ารอบ 6 ทีมสุดท้ายในการแข่งขัน "Southern Thailand MICE Destination Contest"

ขอแสดงความยนดกบนกศกษา

 

 

https://photos.app.goo.gl/rBfKFUomGNnFknz76