คณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏภูเก็ต ขอแสดงความยินดีกับนายภาคภูมิ อยู่สำราญ นักศึกษา บทม.623 และนางสาวขวัญฤดี ภาคแก้ว นักศึกษา บทม.621 นักศึกษาสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ ในการเข้าร่วมฝึกอบรมการเป็นวิทยากรมืออาชีพ โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเส้นทางสู่โค้ชมืออาชีพ (HR Coaching by Pro.Coach) ต้นกล้า HR ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 10-13 กุมภาพันธ์ 2563 ณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โดยนอกจากนักศึกษาจะได้พัฒนาศักยภาพจากวิทยากรมืออาชีพ นางสาวขวัญฤดี ภาคแก้วยังสามารถคว้ารางวัลชมเชย จากการประกวดวิทยากร หัวข้อ “การสร้างความสุขในที่ทำงานเพื่อการพัฒนาองค์กร” โดยมี อาจารย์จุรีรัตน์ ว่องปลูกศิลป์ เป็นที่ปรึกษา

 

 IMG 3457

IMG 3422

IMG 3404

IMG 3424

 

คลิกดูภาพเพิ่มเติมได้ที่

https://photos.app.goo.gl/UGMgBoA9g7mmYimHA