นักศึกษานิเทศศาสตร์ชั้นปีที่ 1 ร่วมรับรางวัลผลงานข่าวดีเด่น อันดับ 1 – 3 ในโครงการอบรม “นักข่าวตื่นไฟ” สนับสนุนโครงการโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ม.ราชภัฏภูเก็ต ส่ง 5 นักศึกษานิเทศศาสตร์ชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมการอบรม “นักข่าวตื่นไฟ” ซึ่งเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการที่จัดขึ้นเพื่อให้ผู้สื่อข่าวและนักศึกษานิเทศศาสตร์ มีความรู้เรื่องพลังงานทางเลือกและการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะ สำหรับภาคใต้ รุ่นที่ 4 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 30-31 มกราคม 2563 ณ โรงแรมพาโก้ดีไซน์ ภูเก็ต

ในการอบรมครั้งนี้นักศึกษาได้เรียนรู้ทั้งเทคนิคการนำเสนอข่าวจากนักสื่อสารมวลชนคุณภาพ อาทิ วันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์ มาโนช พุฒตาล และเรียนรู้เรื่องพลังงานไฟฟ้าทางเลือก และในภาคปฏิบัตินักศึกษาที่เข้าร่วมอบรมมีโอกาสได้ฝึกปฏิบัติทำข่าวร่วมกับสื่อมวลชนท้องถิ่นในจังหวัดภูเก็ต และได้รับรางวัลผลงานข่าวดีเด่นทั้งสามอันดับ ทั้งนี้นักศึกษาที่เข้ารับการอบรมได้แก่ นายกษิดิ์เดช ปานประเสริฐ นายธนาธร เที่ยงธรรม นายธีรธรรม ลีนิน นายศุภวิช นุ่นปาน และนายพชร ตรีรัตนไพบูลย์

 

20200212 ๒๐๐๒๑๓ 0001

20200212 ๒๐๐๒๑๓ 0002

20200212 ๒๐๐๒๑๓ 0003

20200212 ๒๐๐๒๑๓ 0004

20200212 ๒๐๐๒๑๓ 0006

 

ขอบคุณภาพจาก FB page นักข่าวตื่นไฟ

 https://photos.app.goo.gl/9d6McNToZ5Q8TpQw6