คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ขอแสดงความยินดีกับสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ในโอกาสที่ นางสาวศศิธร หนูชู และ ทีม นศบ. 58  โดยการดูแลของ อาจารย์ยุพิน หะสัน คว้ารางวัลสื่อสร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชนดีเด่น ภาคใต้ ประจำปี 2562 จากกองทุนสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ โดยจะมีการมอบรางวัลอย่างเป็นทางการในวันที่ 12 กันยายน พ.ศ.2562 สำหรับ ผลงาน “ปลายทาง” ภาพยนตร์สั้นอันงดงาม บอกเล่าเรื่องราว การสื่อสารรณรงค์หยุดสูบบุหรี่ไฟฟ้า 

69064423 2276728355971694 1466772533205270528 n

 K2