2021 12 05 181856

3 ธันวาคม 2564 คณะผู้บริหาร และบุคลากร คณะวิทยาการจัดการ  เข้าร่วมกิจกรรม ศิลป์สถานี "ชลาธารของพ่อ" เพื่อเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ จัดโดย สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

ภาพ : https://www.facebook.com/pkrupage

 

คลิกดูภาพเพิ่มเติมได้ที่

https://photos.app.goo.gl/ALPogbuEdE2aXifP9