2021 12 05 174649

3 ธันวาคม 2564 ผู้บริหาร และบุคลากร คณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมกิจกรรมการแสดงดนตรี อว.เทิดพระเกียรติ "ธ สถิต ในดวงใจไทยนิรันดร์" โดยมี ดร.เพียงจิต ตันติจรัสวโรดม รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ม.ราชภัฏภูเก็ต เป็นประธานเปิด ร่วมด้วย คณะผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา ม.ราชภัฏภูเก็ต เข้าร่วมรับฟังการแสดงบทเพลงโดย สาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ร่วมกับ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อ.ว)
 

 

ภาพเพิ่มเติม

https://photos.app.goo.gl/kwhyXcg3tj5WkJ6A6