00

# วจก. ร่วมพิธีส่งพุ่มกฐิน และสมโภชองค์กฐิน ประจำปี 2564

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 คณะวิทยาการจัดการ นำโดย ผศ.ดร.นพดล  จันระวัง คณบดีคณะวิทยาการจัดการ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร คณะวิทยาการจัดการ ร่วมพิธีส่งพุ่มกฐิน และสมโภชองค์กฐิน ประจำปี 2564 และร่วมรับฟังการเทศนา 1 กัณฑ์ โดย พระมหาศรนรินทร์ วัดไร่พรุ อ.เมือง จ.ตรัง ณ อาคารกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

คลิกดูภาพเพิ่มเติมได้ที่
https://photos.app.goo.gl/7RqS1WNPaBqxVLpc8