01

 

วจก.ร่วมใจแต่งกายด้วยชุดผ้าพื้นเมือง และผ้าบาติกเชิดชูเอกลักษณ์ความเป็นไทย

 

ผู้บริหาร บุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุน คณะวิทยาการจัดการ พร้อมใจกันแต่งกายชุดผ้าพื้นเมืองและผ้าบาติกทุกวันพฤหัสบดี และวันศุกร์ ส่งเสริม เชิดชูเอกลักษณ์ความเป็นไทย นับเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของการสร้างบรรยากาศในที่ทำงานที่แสดงถึงความเป็นไทย

 

คลิกดูภาพเพิ่มเติมได้ที่
https://photos.app.goo.gl/7Sp4oQ6y66H3U5ne6