วันนี้ (22 สิงหาคม 2563) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต นำโดย รศ.ประภาศรี อึ่งกุล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ร่วมด้วยผู้บริหาร​ คณาจารย์ และ นักศึกษาโครงการ กศ.บป เข้าร่วมโครงการราชภัฏรวมใจศรัทธา น้อมวันทาบูชาครู ประจำปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประชุมขุนเลิศโภคารักษ์ ศูนย์ประชุมอันดามันพรรณราย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมเอกลักษณ์ทางประเพณีอันดีงามที่ศิษย์ซึ่งแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อครูบาอาจารย์ที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้แก่ศิษย์ จัดโดย กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

 IMG 0654

IMG 0660

IMG 0664

IMG 0694 

IMG 0721

 

คลิกดูภาพเพิ่มเติมได้ที่
https://photos.app.goo.gl/Wcx9HWB4sRTFET6RA