วันนี้ (20 สิงหาคม 2563) รศ.ประภาศรี อึ่งกุล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ร่วมด้วยผู้บริหาร​ คณาจารย์ และ นักศึกษาภาคปกติ (จันทร์-ศุกร์) คณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมโครงการราชภัฏรวมใจศรัทธา น้อมวันทาบูชาครู ประจำปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประชุมขุนเลิศโภคารักษ์ ศูนย์ประชุมอันดามันพรรณราย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมเอกลักษณ์ทางประเพณีอันดีงามที่ศิษย์ซึ่งแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อครูบาอาจารย์ที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้แก่ศิษย์ จัดโดย กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

 IMG 0539

IMG 0552

IMG 0498

IMG 0488

 

คลิกดูภาพเพิ่มเติมได้ที่
https://photos.app.goo.gl/3u1kw3ABFzp1FnEHA