IMG 0121

 วันที่ 11 สิงหาคม 2563  ผศ.ดร.บัญฑิต ไวว่อง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิจัย และประกันคุณภาพการศึกษา รักษาการแทนคณบดีคณะวิทยาการจัดการ ร่วมด้วยผศ.มยุเรศ  ตนะวัฒนา รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และ บุคลากร คณะวิทยาการจัดการ ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมี ผศ.ดร.นพดล จันระวัง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานในพิธี ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ จัดโดย สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

 

117188388 3352152441509678 4307913756708687868 o

117339660 3352156314842624 3623251557906378366 o

117346488 3352154991509423 5649349885384742456 o

IMG 0117

 

คลิกดูภาพเพิ่มเติมได้ที่

https://photos.app.goo.gl/fntZ2GoBLW37U4HT6