วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ผศ.มยุเรศ ตนะวัฒนา  รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  พร้อมด้วยบุคลากร  คณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏภูเก็ต เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมี ผศ.ดร.ธวัชชัย ทุมทอง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในพิธี ถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์พร้อมเปิดกรวยดอกไม้ถวายราชสักการะ และกล่าวถวายพระพรชัยมงคล พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต เข้าร่วมลงนามถวายพระพร  ณ  อาคารเฉลิมพระเกียรติ  จัดโดย สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

109783594 3300138426711080 5509385418269151995 o

109062099 3300136373377952 6156680106511555427 o

110153321 3300136080044648 1525775374654889742 o

 

คลิกดูภาพเพิ่มเติมได้ที่

https://photos.app.goo.gl/M8feFWuDDnNwDzpd6