เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2563 คณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏภูเก็ต นำโดย ผศ.มยุเรศ ตนะวัฒนา รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา รักษาราชการแทนคณบดีคณะวิทยาการจัดการ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร คณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมกิจกรรม “วันขุนเลิศโภคารักษ์” ประจำปี 2563 จัดโดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ม.ราชภัฏภูเก็ต ณ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ม.ราชภัฏภูเก็ต

83910303 2892775500773333 1022584425587671040 o

83737262 2892775427440007 262713953971339264 o

83680066 2892776680773215 7115179956564393984 o

83847136 2892776177439932 8090476994086567936 o

83494693 2892775670773316 1636566171102740480 o

 

คลิกดุภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่