เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2562 ผศ.ดร.บัญฑิต ไวว่อง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิจัย และประกันคุณภาพการศึกษา พร้อมด้วย อาจารย์และบุคลากร คณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมกิจกรรมเทิดพระเกียรติ รัชกาลที่ 9 จัดโดย สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ม.ราชภัฏภูเก็ต เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 โดยมี ผศ.ดร.ธวัชชัย ทุมทอง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ม.ราชภัฏภูเก็ต เป็นประธาน ณ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ม.ราชภัฏภูเก็ต

78412155 2780917141959170 2073591540285964288 n

 78284624 2780916658625885 4167191340339167232 n

79409464 2780916868625864 3647136230325354496 n

78653161 2780917705292447 4486480690887524352 n

78646307 2780916968625854 2962105868784500736 n

 

คลิกดูภาพเพิ่มเติมได้ที่

https://photos.app.goo.gl/Ai4ghddbQkyv7EUFA