เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562 เวลา 17.30 – 20.00 น. ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ จัดกิจกรรมไหว้ครู เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระคุณครู และปวารณาตนเป็นศิษย์ที่ดีของครู โดยมีคณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ทุกชั้นปี เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงกัน บรรยากาศการจัดกิจกรรมอบอวลด้วยความรู้สึกกตัญญูกตเวทีที่ศิษย์มีต่อครู ในการนี้ ดร.วสันต์ จันทร์ประสิทธิ์ ประธานสาขาวิชานิเทศศาสตร์ เป็นตัวแทนอาจารย์กล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษา

174548

174547

174543

174544

174545

174546

 174542

 

คลิกดูภาพเพิ่มเติมได้ที่

https://photos.app.goo.gl/GZc36YVV9NHKcHLJ8