เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2562 รศ.ประภาศรี อึ่งกุล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ร่วมด้วย ผศ.มยุเรศ ตนะวัฒนา รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ ร่วมอบรม “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” โดยศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.จังหวัดภูเก็ต จัดฝึกอบรมให้ความรู้ โดยมีนายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน ร่วมด้วย ผศ.ดร.ธวัชชัย ทุมทอง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการทหาร ตำรวจ พนักงาน ลูกจ้าง ประชาชน นักเรียนนักศึกษา ตลอดจนจิตอาสาในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต เข้าร่วม ณ ห้องประชุมขุนเลิศโภคารักษ์ ศูนย์ประชุม ม.ราชภัฏภูเก็ต

62242546 2433788773346054 8445900570216103936 o

65249560 2433788913346040 5057486194774900736 o

65503394 2433788610012737 3289639447712235520 o

65564677 2433788033346128 5536363773989748736 o

65243557 2433786100012988 4346260088961368064 o

66078472 2433788843346047 5754392213903638528 o

65318083 2433786050012993 9125039778520104960 o

65203768 2433787810012817 5230088603845001216 o

IMG 5300

438387

 

 https://photos.app.goo.gl/LG4qzBa6CPAjF78V6