789856

 

ระหว่างวันที่ 4-5 กรกฏาคม 2563 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดกิจกรรม Test Tour ภายใต้โครงการการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชน อำเภอกะปง จังหวัดพังงา นำโดย อ.นิติพงษ์ ทนน้ำ /ดร.สัญญา ฉิมพิมล /อ.พิมลรัตน์ ราดภูเขียว ร่วมด้วย ผู้ประกอบการการท่องเที่ยว /นักท่องเที่ยว /และผู้นำการท่องเที่ยวในชุมชน จำนวน 30 คน เข้าร่วม กิจกรรมดังกล่าว เป็นการจัด Test Tour และการประเมินผลสำเร็จของโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมชุมชนให้มีศักยภาพในการรองรับการบริหารจัดการการท่องเที่ยวและบริการอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งเพื่อให้ชุมชนสามารถนำความรู้ ความสามารถนี้ใช้ในการรับรองการท่องเที่ยวต่อไปในอนาคต

 

789858

789894

 

คลิกดูภาพเพิ่มเติมได้ที่

https://photos.app.goo.gl/TFLfrdwC3VTPfHg37