เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 น. คณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชน (พื้นที่อำเภอกะปง จังหวัดพังงา) ครั้งที่ 1/2563 โดยมี รศ.ประภาศรี อึ่งกุล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานในที่ประชุม ร่วมด้วย อาจารย์ ดร.รุ่งนภา อริยะพลปัญญา รองคณบดีฝ่ายแผนและงบประมาณ และคณะกรรมการ ได้รายงานความก้าวหน้าในการจัดทำโครงการ และร่วมหารือทิศทางการดำเนินโครงการในกิจกรรมถัดไป ณ ห้องประชุม CONFERENCE ROOM 1 (19106) ชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏภูเก็ต

 IMG 6134

IMG 6135

 IMG 6177

IMG 6181

IMG 6198

IMG 6194

 IMG 6174

คลิกดูภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่

https://photos.app.goo.gl/f9RrTmQL57pmLzpa9