เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2563 คณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต และยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก ตำบลกมลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต (โครงการ 1 คณะ 1 พื้นที่) ครั้งที่ 2/2563 ภายใต้ โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยมี รศ.ประภาศรี อึ่งกุล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานในที่ประชุม ร่วมด้วย อาจารย์ในคณะวิทยาการจัดการเข้าร่วม ณ ห้องประชุม CONFERENCE ROOM 1 (19106) ชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

IMG 5927

 IMG 5925

IMG 5945

IMG 5952

IMG 5965

IMG 5980

 

คลิกดูภาพเพิ่มเติมได้ที่

https://photos.app.goo.gl/MS5tnVSxpWpAX29Q6