เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 คณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏภูเก็ต นำโดยอาจารย์จุรีรัตน์ ว่องปลูกศิลป์ พร้อมด้วยนักศึกษาสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ ได้ลงพื้นที่บริการวิชาการชุมชน จัดฝึกอบรม "การเพ้นท์กระเป๋าผ้าปาเต๊ะ" ให้แก่สมาชิกในชุมชนหมู่ที่ 4 บ้านพารา ตำบลป่าคลอก อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต จำนวน 25 ครัวเรือน ในโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก (พื้นที่ป่าคลอก) ภายใต้โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยได้รับเกียรติจาก คุณพนิดา กิตติเวช ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกาะสิเหร่ร่วมใจพัฒนา เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมมัสยิดดารุ่ลอิสตีกอมะฮ์ (บ้านพารา) ตำบลป่าคลอก อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

 IMG 4688

IMG 4696

IMG 4708

 IMG 4734

IMG 4751

IMG 4835

IMG 4858

 

คลิกดูภาพเพิ่มเติมได้ที่

https://photos.app.goo.gl/tpfUawdeVYTqggYL6