เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2563 คณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏภูเก็ต นำโดย รศ.ประภาศรี อึ่งกุล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ร่วมด้วย อาจารย์ และนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและบริการ ได้ลงพื้นที่ศึกษาเส้นทางท่องเที่ยวชุมชน ณ บ้านหัวควน หมู่ที่ 5 ตำบลกมลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต ในโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก ตำบลกมลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต ภายใต้โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในการนี้ ได้มีการประชุมสรุปผลการศึกษาเส้นทางท่องเที่ยว ปัญหา ข้อเสนอแนะ และแนวทางการดำเนินงานในกิจกรรมถัดไป ณ ห้อง CONFERENCE ROOM 1 (19106) คณะวิทยาการจัดการ

 IMG 1772

IMG 1809

IMG 1830

133092

IMG 1907

IMG 1957

IMG 190716

 IMG 190726

IMG 190722

 

คลิกดูภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่

https://photos.app.goo.gl/nAyzEdVPfbVAQkdm7