เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา คณะวิทยาการจัดการ นำโดย อาจารย์จุรีรัตน์ ว่องปลูกศิลป์ พร้อมด้วย นักศึกษา สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ ลงพื้นที่จัดอบรมการเพาะลูกเหรียง ให้แก่ สมาชิกในชุมชน บ้านพารา จำนวน 25 ครัวเรือน ณ ห้องประชุม มัสยิดดารุ่ลอิสตีกอมะฮ์ (บ้านพารา) ตำบลป่าคลอก อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต และ สมาชิกในชุมชนบ้านย่านยาว ชมุชนศรีเมือง จำนวน 50 ครัวเรือน ณ ที่ทำการชุมชนบ้านย่านยาว เทศบาลเมืองตะกั่วป่า อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา ในโครงการฝึกอบรมอาชีพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานรากจังหวัดภูเก็ต และ จังหวัดพังงา ภายใต้โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

  DSC01685

DSC01694

DSC01697

DSC01698

DSC01745

DSC01775

DSC01742

 

 คลิกดูภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่

https://photos.app.goo.gl/onbYsWJqY2oEukRj9