ระหว่างวันที่ 25-26 มกราคม 2563 คณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏภูเก็ต นำโดย อาจารย์นิติพงษ์ ทนน้ำ อาจารย์สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ วิชาเอกการเป็นผู้ประกอบการ จัดอบรม "การพัฒนาบรรจุภัณฑ์จากวัสดุทางธรรมชาติ" ในโครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชน ภายใต้ โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ในการนี้ ได้รับเกียรติจากวิทยากร
1. คุณชนาธินาถ ไชยภู อาจารย์สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์
2. คุณชุติมา ช้างพุ่ม อาจารย์สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์
3. คุณอภิวัฒน์ ศรศักดา อาจารย์สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์
4. คุณลินดา สุทธิวาจา วิทยากร

อบรมการพัฒนาบรรจุภัณฑ์จากวัสดุทางธรรมชาติ ให้แก่สมาชิกในชุมชนอำเภอกะปง จำนวน 60 ท่าน

ณ ศาลาเอนกประสงค์ เทศบาลตำบลท่านา อำเภอกะปง จังหวัดพังงา

 

อบรมบรรจภณฑ 25.01.63 ๒๐๐๑๒๘ 0011

อบรมบรรจภณฑ 26.01.63 ๒๐๐๑๒๘ 0009

อบรมบรรจภณฑ 25.01.63 ๒๐๐๑๒๘ 0004

อบรมบรรจภณฑ 25.01.63 ๒๐๐๑๒๘ 0009

 

คลิกดูภาพเพิ่มเติมได้ที่

https://photos.app.goo.gl/RjXLcJuGPyKX62xH8