27 ธันวาคม 2562 รศ.ประภาศรี อึ่งกุล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ พร้อมด้วย อาจารย์นิติพงษ์ ทนน้ำ และ อาจารย์พรรษชล สุชาฎา อาจารย์ประจำคณะวิทยาการจัดการ ได้ลงพื้นที่ร่วมประชุมกับผู้นำชุมชน ตัวแทนชุมชน และวิทยากร คุณรัชดาภรณ์ โออิน ผู้ช่วยท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต และ คุณพีรศิษฐ์ พิกุลผล ททท.พังงา เรื่อง แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนบ้านคลองบ่อแสน จังหวัดพังงา ภายใต้โครงการบริการวิชาการที่บูรณาการด้านการจัดการเรียนการสอนกับการพัฒนาท้องถิ่น คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ณ ศูนย์การเรียนรู้ หมู่บ้านคลองบ่อแสน ตำบลบ่อแสน อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา

82511255 2866427163408167 8842622309891047424 o

81997681 2866427170074833 5396873303619010560 o

81704209 2866427276741489 4051355754538467328 o

  

https://photos.app.goo.gl/yEChbDNjY8At9o389