เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2563 คณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดประชุมคณะกรรมการโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก ตำบลกมลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 1/2563 ภายใต้ โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยมีวาระพิจารณาในที่ประชุม อาทิ เช่น สรุปผลของการค้นหาความต้องการจำเป็นของชุมชน การดำเนินงานตาม NA และความร่วมมือแบบบูรณาการ เป็นต้น ณ ห้องประชุม CONFERENCE ROOM 2 (19107) ชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏภูเก็ต

 82900593 2886690394715177 9172679405443481600 o

82593779 2886690231381860 2444849625748733952 o

82639556 2886690454715171 6130070202966081536 o

82946668 2886690738048476 4882910780808232960 o

 

https://photos.app.goo.gl/sr9ZN9QoEgPLsR766