ระหว่างวันที่ 11-13 มกราคม 2563 คณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏภูเก็ต นำโดย ดร.สัญญา ฉิมพิมล พร้อมด้วย อาจารย์พิมลรัตน์ ราดภูเขียว และนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและบริการ คณะวิทยาการจัดการ ได้ลงพื้นที่ทดลองเส้นทางท่องเที่ยวชุมชน ตามแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ อ.กะปง จ.พังงา ได้แก่ น้ำพุร้อนรมณีย์ น้ำตกหินลาด บ้างบางกุ่ม ภูตาจอ บ้านช้างเชื่อ และถนนคนเดินย่านเมืองเก่ากะปง เพื่อนำข้อมูลเส้นทางและจุดขายจากแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ นำไปประกอบโครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชนพื้นที่ อ.กะปง จ.พังงา ภายใต้โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

82580965 2860092934048967 4310565363088621568 o

83456044 2860092967382297 7863326619161591808 o

83673517 2860092744048986 1567071495719485440 o

83889508 2860092794048981 8197629319950893056 n

83799235 2860092780715649 1287756088694800384 o

 

 คลิกดูภาพเพิ่มเติมได้ที่

https://photos.app.goo.gl/c5hGiu5fCVVj8abX6