เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2562 อาจารย์เดชา สีดูกา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ พร้อมด้วย คณาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏภูเก็ต เข้าร่วมประชุมติดตามโครงการยุทธศาสตร์ราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา

S 21110834

 S 21110836

S 21110838

191117

 

 คลิกดูภาพเพิ่มเติมได้ที่

https://photos.app.goo.gl/683DBrRDGBQA5xiV8