เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2562 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต นำโดย อาจารย์เดชา สีดูกา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ พร้อมด้วย บุคลากร คณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมประชุมวางเเผนการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมแคแสด 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

 71877439 2656966777687541 3675888476571566080 n

71885808 2656966547687564 9088579070999920640 n

72125219 2656965981020954 6725839822562263040 n

 73038740 2656966217687597 3331445121773207552 n

72486388 2656966824354203 7242023230012129280 n

 

https://photos.app.goo.gl/tyVT6RpyqEcXgeeEA