เมื่อวันที่ 18 กรกฏาคม 2562 คณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการ (โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวและบริการ) ณ ห้องบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ (19410) โดยมีอาจารย์รุ่งนภา อริยะพลปัญญา รองคณบดีฝ่ายแผนและงบประมาณ เป็นประธาน ร่วมกับคณะกรรมการบริการวิชาการ ทั้งนี้มีวาระการประชุม อาทิ เช่น สรุปการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยว และ เส้นทางการท่องเที่ยวชุมชนบ้านคลองย่อแสน จังหวัดพังงา

66855318 2493772270673660 602282808651546624 n

66811585 2493772220673665 3805689084110700544 n

67363568 2493772564006964 2200178206617632768 n

67247426 2493772397340314 1459582624807780352 n

 

คลิกดูภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่

https://photos.app.goo.gl/yprU6J7wMrCfVTHv6