เมื่อวันพุธที่ 10 กรกฏาคม 2562 สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยากาารจัดการ ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดโครงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากสู่ความเข้มแข็งของชุมชน และโครงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากสู่การประกอบการแบบมืออาชีพ ให้แก่วิสาหกิจชุมชน พื้นที่จังหวัดภูเก็ต ณ ห้อง CONFERENCE ROOM 1 (19106) ชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ โดยมี รศ.ประภาศรี อึ่งกุล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธาน ในการนี้ มีการบรรยายให้ความรู้แก่วิสาหกิจชุมชนในหัวข้อเรื่อง ช่องการการจัดจำหน่าย โดยนายชาญณรงค์ แสงศรี และเวทีเสวนาสะท้อนความคิดสู่วิสาหกิจชุมชน ภายใต้โครงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากสู่ความเข้มแข็งของชุมชน และโครงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากเพื่อการประกอบการแบบมืออาชีพ โดยนักศึกษา ภ.บทม.581

 IMG 6054

IMG 6050

IMG 6114

 IMG 6081

66580376 2348904582059009 2707454801083367424 n

IMG 6052

IMG 6107

 

IMG 6105

66533275 2348904362059031 3973218509738999808 n

 

>>  คลิกดูภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่

https://photos.app.goo.gl/SMk1oFoEYByMMTED9