77

 

 

ตราประจำคณะ

 

fms small

 

 

"บูรณาการศาสตร์บริหารจัดการ บริการท้องถิ่นอันดามัน บนพื้นฐานความรับผิดชอบต่อสังคม"

 

ดาวน์โหลดโลโก้