DSCF2830

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ผศ.มยุเรศ ตนะวัฒนา รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมพิธีมอบทุนการศึกษา มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย ครั้งที่ 12 ประจำปี 2560 โดยมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย ร่วมกับ กองพัฒนานักศึกษา ม.ราชภัฏภูเก็ต ได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษา มูลนิธิโตโยต้า ประเทศไทย ครั้งที่ 12 มอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ทั้งนี้ มีนักศึกษาของคณะวิทยาการจัดการ จำนวนหนึ่งได้รับทุนการศึกษาดังกล่าว ทางคณะวิทยาการจัดการขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาครั้งนี้ด้วย

DSCF2847

DSCF2885

ติดตาม คณะวิทยาการจัดการ ได้ทาง W: http://mspkru.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/mspkrupage 
 T: 076-240474 ต่อ 5000

 

สื่อมัลติมีเดีย