24

เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2561คณะวิทยาการจัดการ ได้มีการจัดโครงการทำบุญปีใหม่ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม คณะวิทยาการจัดการ โดยมีคณะผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมอย่างคับคั่ง ณ ลานกิจกรรมหน้าคณะวิทยาการจัดการ

26

37

51

438786

คลิกดูประมวลภาพเพิ่มเติม

สื่อมัลติมีเดีย