397537

เมื่อเวลา 19.30 น. วันที่ 4 ต.ค. 2560 ณ สวนเฉแลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชืนี (ลานมังกร) จังหวัดภูเก็ต รศ.ประภาศรี อึ่งกุล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ พร้อมด้วยผู้บริหารคณะ อาทิ ผศ.ดร.บัณฑิต ไวว่อง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ผศ.มยุเรศ ตนะวัฒนา รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ผศ.วิไล พินโยภรณ์ รองอธิการบดี เป็นต้น ได้เข้าร่วม งานประเพณี ไหว้พระจันทร์ ประจำปี 2560 โดยมี นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต เป็นประธานเปิดงาน และ นายสนิท ศรีวิหค รอง ผวจ.ภูเก็ต นายถาวรวัฒน์ คงแก้ว รอง ผวจ.ภูเก็ต นางกนกกิตติกา กฤตย์ติกร ผอ.ททท.สำนักงานภูเก็ต นายอุทัย พัฒนพิชัย วัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต นายธีระ เจี่ยสกุล ประธานสภา อบจ.ภูเก็ต ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลนครภูเก็ต ชุมชนย่านเมืองเก่า ผู้นำชุมชน สมาคม องค์กรต่างๆ รวมถึง เยาวชน ประชาชนทั่วไป ร่วมงานจำนวนมาก 

ติดตามข่าวเพิ่มเติมได้ที่ http://siangtai.com/2017/10/05/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B9%87%E0%B8%95%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0/

397532 397534 397535

สื่อมัลติมีเดีย