ดร. อนุศรา สาวังชัย อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจ ร่วมปฏิบัติภารกิจในการผลิตลูกไก่ในโครงการฝึกอบรม"สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่"(ลูกไก่) รุ่นที่ 5 โดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ร่วมกับเครือข่ายวิจัยภูมิภาคฯมหาวิทยาลัยขอนแก่น ระหว่างวันที่ 7-11 สิงหาคม 2560 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

20638328 1551468788237351 5032203683960887016 n

20664645 1551468781570685 4954349113973030933 n

20638465 1551468784904018 3838488896806576192 n

20621220 1551468904904006 8503769433272533417 n

20638892 1551468908237339 7220360614371954873 n

Credit : ฝ่ายประชาสัมพันธ์คณะวิทยาการจัดการ

สื่อมัลติมีเดีย