เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2562 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการ เปิดโลกนิเทศศาสตร์ PKRU Smart University 2019 ณ ห้อง Comm Arts Studio อาคารคณะวิทยาการจัดการ โดยมี ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ประธานเปิดโครงการ ร่วมด้วย รศ.ประภาศรี อึ่งกุล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วม

71666271 2615837438474519 6710839709410525184 o

71498343 2615835611808035 6412281324186370048 o

71513414 2615839208474342 2227842030841626624 o

71695058 2615839448474318 8150135382613164032 o

72648813 2615837711807825 4121089715434684416 o

71942641 2615840061807590 1707350702474395648 o

72431896 2615838165141113 6986936244605288448 o

71771177 2615837925141137 1980133163594153984 o

71797131 2615836118474651 5655976302490943488 o

 

คลิกดูภาพเพิ่มเติมได้ที่

https://photos.app.goo.gl/5cpFCAuG81eeFDHx8

 

 

MSPKRUNEWS

mou

km

researchok

ms all

rajabhat

ms all

สื่อมัลติมีเดีย