70391233 2578326485558948 7071658709356642304 o

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2562 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจโรงแรม คณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏภูเก็ต (HBM PKRU) จัดกิจกรรม “HBM Recruitment Days 2019” โดยมี ดร.บุญศุภภะ ตัณฑัยย์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ ม.ราชภัฏภูเก็ต ร่วมด้วย ดร.เขิดชัย กลิ่นธงไชย ประธานสาขาวิชาการจัดการธุรกิจโรงแรม ตลอดจน บุคลากร นักศึกษา และตัวแทนจากสถานประกอบการโรงแรมชั้นนำใน จ.ภูเก็ต จำนวนหลายแห่ง เข้าร่วม ณ ห้องประชุมแคแสด อาคารเฉลิมพระเกียรติ

สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้สาขาวิชาการจัดการธุรกิจโรงแรม จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 – ปีที่ 3 ซึ่งต้องออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพตามหลักสูตร ณ แผนกแม่บ้าน แผนกบริการอาหารและเครื่องดื่ม แผนกบริการส่วนหน้า และแผนกครัว ของโรงแรมในช่วงของการปิดภาคเรียน เป็นระยะเวลา 3 เดือน ในส่วนของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 นั้น จะออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพในแผนกที่ตนเองถนัดและสนใจ โดยทำการฝึกเป็นระยะเวลา 4 เดือน ทั้งนี้กระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาวิชาฯ จะต้องทำการคัดเลือกสถานประกอบการธุรกิจโรงแรมที่พร้อมรับนักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์ตามแผนการฝึกที่สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงานของสาขา สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้สาขาวิชาได้นำโรงแรมชั้นนำใน จ.ภูเก็ต หลายแห่ง ได้แก่ Thanyapura Health & Sports Resort / Sunsuri Phuket / Banyan Tree Phuket / Angsana Laguna Phuket / Blue Tree Phuket / Ramada Phuket Deevana / Double Tree by Hilton Phuket Banthai Resort / Hyatt Regency Phuket Resort / Hotel Indigo Phuket Patong ฯลฯ เพื่อสัมภาษณ์และคัดเลือกนักศึกษาเข้าสู่การฝึกวิชาชีพ ซึ่งจากการจัดกิจกรรมในครั้งนี้โรงแรมจะได้มีโอกาสคัดสรรนักศึกษาที่ตรงกับความต้องการ อันจะส่งผลถึงการเพิ่มโอกาสในการรับเข้าทำงานหลังจากศึกษาจบ

text & pics #PRPKRU

71214678 2578324202225843 4445721769076064256 o

70316786 2578325422225721 480705139338903552 o

70395532 2578321385559458 231380204746964992 o

71171336 2578324555559141 646921894112526336 o

70604533 2578322912225972 5224228133854511104 o

71069954 2578326072225656 5694555193392234496 o

70562085 2578322515559345 6009766103125852160 o

 

คลิกดูภาพเพิ่มเติมได้ที่ 

https://photos.app.goo.gl/mhifYcQKNwotcdFP6

MSPKRUNEWS

mou

km

researchok

ms all

rajabhat

ms all

สื่อมัลติมีเดีย