คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ กับรางวัลชมเชย รับทุนการศึกษา จำนวน 5,000 บาท พร้อมโล่ห์รางวัลเกียรติยศ ในการเข้าร่วมผลิตสื่อรณรงค์ในการประกวดชุดนิทรรศการส่งเสริมการเรียนรู้เท่าทันการพนันสำหรับเยาวชนและครอบครัว หัวข้อ “ช่วยด้วยฉันติดกับดัก” ภายใต้ชื่อทีมคนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน PKRU มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต  ประกอบด้วย

1.นายชาญณรงค์ แสงศรี
2.นางสาวกนกวรรณ สุขเสรี
3.นายอัสรี โละหะลู
4.นายประเสริฐศักดิ์ บำราบพาล
5.นางสาวปทินญา ชุมทองโด
6.นายณัฐนนท์ โพธิ์ทอง

โดยมี อาจารย์จุรีรัตน์ ว่องปลูกศิลป์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เป็นผู้ควบคุมดูแล เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2562 ที่เดอะฮอล์กรุงเทพมหานคร จัดโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

  69019730 2568199289897624 8034162297729449984 n

69826042 2568199036564316 5985285077301460992 n

69660029 2568199229897630 8344521062649692160 n

69313970 2568198853231001 6966017838318354432 n

70110837 2568198796564340 4235149581366591488 n

 

คลิกดูภาพเพิ่มเติมได้ที่

https://photos.app.goo.gl/Ynga6tau8G4GCBtT6