เมื่อวันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2562 สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดโครงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากสู่ความเข้มแข็งของชุมชนและการประกอบการแบบมืออาชีพ  โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญาท้องถิ่น และโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมที่บูรณาการเข้ากับการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษา โดยมี ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เป็นประธาน กล่าวรายงานโดย นายวรรณมงคล ศรีสุขใส ตัวแทนนักศึกษา สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ พร้อมด้วย รศ.ประภาศรี อึ่งกุล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา วิสาหกิจชุมชน และ ผู้ที่สนใจ เข้าร่วม ณ ชายหาดบ้านท่าหลา ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต

โครงการดังกล่าว ประกอบด้วย นิทรรศการอาหารพื้นบ้าน นิทรรศการขนมพื้นถิ่น นิทรรศการปาเต๊ะ นิทรรศการรองเง็ง กิจกรรมการแสดงของคณะรองเง็งแม่จิ้วร่วมกับนักศึกษา ห้อง ภ.บทม.582 ประเด็นรองเง็ง การแสดงของนักศึกษา ห้อง ภ.บทม.582 ประเด็นปาเต๊ะ ในชุดการแสดง "ราตรีปาเต๊ะ" การแสดงของนักศึกษา ห้อง ภ.บทม.582 ประเด็นปาเต๊ะ ในชุดการแสดง "ระบำร่อนแร่เหมืองภูเก็ต" การแสดงของนักศึกษาห้อง ภ.บทม.581 ประเด็นอาหารพื้นบ้าน และ ประเด็นขนมพื้นถิ่น ในชุดการแสดง "ถิ่นนี้ที่รัก" และ การแสดงรองเง็ง โดยนักศึกษาห้อง ภ.บทม.582 ประเด็นรองเง็ง

54414085 1194645097362019 5232674345955885056 n 1

53884404 1194645280695334 2388035081097707520 n

54515960 1194645664028629 2574711440866803712 n

 16362 ๑๙๐๓๑๙ 0010

54462837 1194645804028615 9094784280835391488 n

71ad582a 5818 4512 8188 18beb273cb55

54255786 1194645537361975 5975003380861370368 n

16362 2 ๑๙๐๓๑๙ 0006

54190695 1194646150695247 5786225454939635712 n

54190727 1194646084028587 2207095418951565312 n

 

>> คลิกดูภาพเพิ่มเติมได้ที่ 


https://photos.app.goo.gl/9F6fRXMH3Sxj6iPi8

https://www.facebook.com/pg/mspkrupage/photos/?tab=album&album_id=2280411542009735&__xts__%5B0%5D=68.ARAinOdGAUbPlwUT4LNHKNJl10k65KCJq9Bq0oJF0cTKTiR0XfqYoOcfrpAnvUWv7VeRnuxQm9zrIXGcakp_iWXQ7g7fZVZrf_m_sT3aaHpAJt_gXL2LolBpnFz_46vKBnkRJTeOYS5PGQ3JnxMh7dhi7xfVQagzSesmKzGR-ZeW4DyhDya8umKcNG1vc7ERYT2NZxisdgpe6Efk4QhwSPYVB2UJHt8Ml-i6Orp2jccSaz16-dWqbT2CfpQftvNR0zRlcN2_d9UJTdTwr8Iy4uMpmxTIvYMu68mYlqOyb-jmENp7la1EvYEt3u_h6UQBLoqGkH8cWx-F-uvBbyGe11w_5O-Qhfk-gSK_UuhKTAzXPwC170-lFo7m4phs775IINPcj9dhqWBZkiF9gQnl5k9Pvt51B2A2S7mo5Mn-RMcX9hhEdcJkItyce3FxZKEUROCXdT2OP-wz9LNALtKC&__tn__=-UC-R

 

 

 

MSPKRUNEWS

mou

km

researchok

ms all

rajabhat

ms all

สื่อมัลติมีเดีย