วจก. จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา Active Action กิจกรรมการอบรมการให้คำปรึกษา การเรียน การใช้ชีวิตอย่างมีความสุข

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

ผู้บริหารและนักศึกษา ร่วมต้อนรับสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุม 512 คณะวิทยาการจัดการ

โครงการ MS SPORT GAME 2018

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2561 ณ โรงยิมเนเซียม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต


วจก.ให้การสนับสนุนการจัดงานวันคนพิการจังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2561 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

โครงการพัฒนาคณะวิทยาการจัดการสู่การเรียนรู้

ระหว่างวันที่11-12 มกราคม 2561 ณ โรงแรมชัยคณาธานี จังหวัดพัทลุง

โครงการทำบุญปีใหม่ 2561

เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2561 ณ ลานกิจกรรมหน้าคณะวิทยาการจัดการ

งานเลี้ยงสังสรรค์ ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2561

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2560 ณ ห้องจามจุรี 2 โรงแรมภูเก็ต เมอร์ลิน 

ประชุมคณะวิทยาการจัดการ

จัดประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 6/2560 และประชุมคณาจารย์คณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 2/2560

บรรยากาศ

เมื่อวันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2560 ณ  จุดฝึกซ้อม อาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และอาคาร 13 เพชรภูมิภัฎ มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต

คณาจารย์ MSPKRU เดินเครื่องสร้างผลงานวิชาการ

โครงการส่งเสริมการทำผลงานทางวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏภูเก็ต  ณ ศูนย์การเรียนรู้ การบริการวิชาการ อาคารคณะวิทยาการจัดการ

โครงการทบทวนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ ปี 2561 – 2564 - โครงการทบทวนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ ปี 2561 – 2564

ณ โรงแรม The Briza Beach Resort Khao Lak จังหวัดพังงา ระหว่างวันที่ 18 -20 กรกฏาคม พ.ศ. 2560

กิจกรรมพิธีสมโภชเทียนพรรษา

วจก ร่วมกิจกรรมพิธีสมโภชเทียนพรรษา ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2560