คณาจารย์ MSPKRU เดินเครื่องสร้างผลงานวิชาการ

โครงการส่งเสริมการทำผลงานทางวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏภูเก็ต  ณ ศูนย์การเรียนรู้ การบริการวิชาการ อาคารคณะวิทยาการจัดการ

โครงการทบทวนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ ปี 2561 – 2564 - โครงการทบทวนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ ปี 2561 – 2564

ณ โรงแรม The Briza Beach Resort Khao Lak จังหวัดพังงา ระหว่างวันที่ 18 -20 กรกฏาคม พ.ศ. 2560

กิจกรรมพิธีสมโภชเทียนพรรษา

วจก ร่วมกิจกรรมพิธีสมโภชเทียนพรรษา ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2560